کاربران محترم سیستم عامل iOS
با توجه به اینکه در حال حاضر امکان نصب با لینک مستقیم وجود ندارد بنا بر ضرورت می‌توانند موبایلت را از استور‌های سیب‌اپ و سیبچه نصب نمایند.

ضمناً لازم به ذکر است بانک‌سامان یا تیم‌موبایلت به هیچ عنوان در خصوص اشتراک این فروشگاه ها ذینفع نمی‌باشد.